İş Güvenliği Politikamız

İŞ GÜVENLİĞİ

Yaptığımız hiç bir iş yaralanmak için risk almaya değmez.

Firmamızın ilk önceliği çalışanlarımızın güvenliğidir ve bu tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur. Tüm kazalar önlenebilir; bu nedenle firmamız sürekli kendini geliştirme anlayışı ve sıfır kaza yaklaşımıyla hareket etmektedir.

Altınplus Kablo’da işyerinde güvenliğin temeli İş Sağlığı ve Güvenliği prensiplerine dayanmaktadır:

  • İş güvenliği tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur ve bu bağlamda hedefimiz sıfır kazadır.
  • Güvensiz durum ve davranışları elimine etmek için iş süreçlerimizi sürekli geliştirmekte ve çalışanlarımızı sürekli eğitmekteyiz.
  • Geri bildirim ve öz değerlendirme iş güvenliğinin en temel yapıtaşlarıdır ve firmamızda iş güvenliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

ÇEVRE

  • Çevre kanunlarına, Yönetmeliklere ve ilgili mevzuata uymayı ve çevre dostu teknoloji girdileriyle dogal kaynaklı etkin bir şekilde kullanmayı,
  • Çevre ile ilgili faaliyetlerde bulunurken, atıkları en aza indirgemek ve geri kazanımlarının sağlanmasi için araştırma, analiz etme, izleme, ölçme ve planlama gibi yöntemler uygulamayı,
  • Uygun hedefler seçilerek çevre korunurken, uygulanan programda çevre ve ekonominin entegrasyonuna ağırlık vermeyi,
  • Çevre Kalitesini, çalışanların ve toplumun sağlık ve güvenliğini koruyacak şekilde sisteme entegre etmeyi, bu kapsamda personel eğitimlerini yapmayı, düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmayı, iletişim kanallarını açık tutmayı, ilgili kurumların ve tüm personelin çalışmalara destek vermesini,
  • Üretimde, yeni ürün geliştirmede, tedarikçi ve müşterilerimizle ilişkilerimizde bu hedefin rehberimiz olacağını,
  • Doğal dengenin ve küresel kaynakların korunması amacıyla, yukarıda sayılan ve gerçekleştirilen faaliyetlerimizle, kirlenmenin önemsenmesini ve çevre şartlarında sürekli bir gelişimin sağlanmasını taahhüt ederiz.